INFORMASI PEMBUKAAN PENDAFTARAN PPDB KB-TK ISLAM AN NASH TAHUN AJARAN 2022/2023

▪️ 25 Oktober 2021 – Desember 2022:

Pengisian formulir pendaftaran secara daring. Pembelian formulir menghubungi admin dengan klik link berikut: 1. Akhwat : Bu Dian/Bu Arna 0811-830-6620

▪️ 10 November 2021 – 31 Januari 2022:

Daftar Ulang kenaikan kelompok
KOMPETENSI DARI LULUSAN KB-TK ISLAM ANNASH

SIKAP SPIRITUAL

Lulusan KB-TK Islam An Nash memiliki:

Pengetahuan pendidikan agama Islam dengan pemahaman dasar aqidah, ibadah, fiqih, adab dan akhlak mulia berdasarkan Al Quran dan As Sunnah dengan pemahaman Shalafush Shalih.

AQIDAH.

 • Allah Subhanahu Wa Ta’ala
 • Agama Islam
 • Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam
 • Asmaul Husna
 • Rukun Islam
 • Kalimat Thayyibah

IBADAH SEHARI-HARI

 • Hafalan doa-doa harian
 • Hafalan Quran

  => TK B: Ayat kursi, Al Fatihah, An Naas sampai dengan Al Fajr
  => TK A: Al Fatihah, An Naas sampai dengan Al Qariah
  => KB B: Al Fatihah, An Naas sampai dengan Al Kafirun
  => KB A: Al Fatihah, An Naas sampai Al Lahab

 • Pengenalan huruf hijaiah (tilawati)

FIQIH
 • Fiqih thaharah (Najis, istinja)
 • Fiqih ibadah (azan dan iqamat, shalat, puasa Ramadan, Hari raya umat Islam: Idulfitri dan Iduladha
ADAB

Mengetahui dan mengamalkan adab-adab dalam kehidupan sehari-hari:

 • Adab makan dan minum
 • Adab berpakaian
 • Adab buang hajat
 • Adab tidur
 • Adab bicara
 • Adab kepada orang tua, saudara, guru, teman, dan tetangga
 • Adab kepada binatang
AKHLAK MULIA
 • Pembiasaan perilaku akhlak mulia
 • Sirah

  => TK A: Kisah 25 nabi
  => TK B : Kisah nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam dan para sahabat radhiallahu anhum

SIKAP SOSIAL

Lulusan KB-TK Islam An Nash memiliki:

 • Kemampuan bersosialisasi
 • Rasa aman dan nyaman (trust)
 • Kemandirian
 • Arahan diri/inisiatif
 • Usaha/daya juang
 • Konsep diri
 • Percaya diri

PENGETAHUAN

Lulusan KB-TK Islam An Nash memiliki:

  • Daya tangkap
  • Pengetahuan dalam menggambarkan:

=> Mengetahui ciri, sifat, dan tanda dari suatu benda (warna, bentuk, ukuran dan tekstur)
=> Mengetahui huruf, lambang bilangan, dan tahap simbolik

 • Pengetahuan logika matematika
 • Kemampuan untuk berfikir kritis dan memecahkan masalah (problem solving)
 • Pengetahuan tentang kebiasaan sosial dan dunia sekitarnya (dikaitkan dengan Al Qur’an dan As Sunnah)

 

KETERAMPILAN

Lulusan KB-TK Islam An Nash memiliki:

1. Keterampilan Bahasa

 • Keterampilan mendengar
 • Bahasa yang dapat dipahami (bahasa reseptif)
 • Bahasa yang dapat diucapkan (bahasa ekspresif)
 • Menulis
 • Membaca

2. Keterampilan Seni

 • Ketertarikan dalam melakukan aktivitas seni
 • Minat dalam bentuk membuat karya seni
 • Kecakapan dalam estetika