ProfilVisi & MisiStrukturPegawai

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

Visi
Menjadi bagian Dr kaum muslimin dalam menciptakan generasi yg berilmu Dan bertaqwa atas dasar Al Quran dan Assunah dengan pemahaman salafush shalih

Misi
1. Menanamkan sejak dini pendidikan agama Islam dengan pemahaman dasar aqidah,akhlak,Dan ibadah berdasarkan Alquran Dan Assunah sesuai dengan pemahaman salafush shalih
2. Menumbuhkan kasih sayang perilaku santun Dan peduli terhadap kaum Muslim.
3. Membimbing untuk mencintai ilmu agama Dan senantiasa bersemangat menuntut ilmu agama
4. Membantu anak dalam mengembangkan diri Dan kreativitasnya Dan mempersiapkan Anak menerima pelajaran pada tingkat Dan jenjang pendidikan agama berikutnya

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

NoNama karyawanLULUSAN
1Adisti Reindinar, SE. 
2Diana Indriati, S.IP 
3Oky Primela, S.PdUniversita Pendidikan Indonesia
4Desy Arisandy, S.PdIKIP Mataram
5Ferin Chairina, S.PdUniversitas Indraprasta PGRI
6Isti Fathmala Ma’had As Sunnah Cirebon
7Eka Astuti Ma’had Ummahatul Mukminin
8Warda, S.PsiUniversitas Azzahra
9Ira Sasmita, S.Pd STAIPI Bandung
10Nurhanani, S.PdUniversitas Indraprasta PGRI
11HaerumithaUniversita Pendidikan Indonesia
12Diana, SEUniversitas Perbanas
13Arna  Venny, S.EUniversitas Jayabaya
14Sentya, S.EUniversitas Muhammadiyah Palembang
15Jafar Sidik 
16Alfi Hasanah 
17Anih 
18Mulyanti