Rekap pegawai UM

NoNama karyawanLULUSAN
1Zainul Arifin Darul Hadits Dammaj Yaman
2Mubarak Darul Hadits Fiyusy Yaman
3Sri Retno Rahayu (ummu abdillah) Ma’had Ihyaus Sunnah
4Rumaisha Zain Akademi Al-Quran Online Saudi Arabia dan Ma’had Ummahatul Mukminin
5Marriyah Zain Ma’had Ummahatul Mukminin
6Nur Hidayah Kurniawati Sugiyanto, S.PsiUniversitas Mercu Buana 
7Khoulah 
8Jannatul Ma’wa Ma’had Ummahatul Mukminin
9Asma’ Ma’had Ummahatul Mukminin
10Fathiyyah Ma’had Ummahatul Mukminin